انواع قیرهای PG یا Performance Grade

انواع قیرهای PG یا Performance Grade

انواع قیرهای PG یا Performance Grade

قیرهای عملکردی (PG) طبقه بندی عملکردی برای انتخاب قیر، توسط SHRP تدوین شده است.

در این طبقه بندی که مبتنی بر شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن است با ویژگی های مقاومت در برابر تغییر شکل ها، مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر سرما، مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از خستگی، پیش بینی چگونگی سخت شدن قیر در کارخانه آسفالت و به هنگام تهیه مخلوط آسفالتی، چگونگی سخت شدن قیر در اثر مرور زمان و با آزمایش های تعیین شده در مشخصات، مورد ارزیابی قرار گرفته و قیر مناسب با توجه به درجه حرارت محل اجرای پروژه، میزان آمد و شد، سرعت بارگذاری و موقعیت جغرافیایی انتخاب می شود.هر نوع قیر با دو عدد مثبت و منفی مشخص می شود که عدد مثبت، مربوط به میانگین هفت روز متوالی بیشترین دمای روسازی و عدد منفی، حداقل دمای روسازی بر حسب درجه سانتیگراد می باشد.

طبق تحقیقات انجام گرفته، به دلیل معایب و کاستی های موجود در روش های مرسوم تولید قیر، در سال ۱۹۸۷ در آمریکا، برنامه ای تدوین شد به نام "برنامه تحقیقات راهبردی راهها". در این برنامه آنچه مورد تمرکز و توجه قرار گرفته بود، بهبود عملکرد و دوام و همینطور ایمن کردن راهای آسفالته ی کشور آمریکا بود. در این برنامه، ارائه ی ملزومات عملکردی قیرها بررسی شد و طی آن ارزیابی و سنجش آزمایشگاهی قیر، به عنوان راهی برای پیش بینی عملکرد قیر در آسفالت در طولانی مدت مورد اجرا قرار گرفت. هدف از این برنامه این بود که، به منظور کاهش خرابی هایی مثل شیار افتادگی و ترک خوردن آسفالت در دمای پایین و یا خستگی آسفالت، طی ازمایش هایی، عملکرد قیر تولیدی را با مشابه سازی شرایط آزمایشگاهی با شرایطی که قیر موجود در آسفالت در دراز مدت تجربه می کرد، مورد بررسی قرار می دادند. از این طریق می توان پیش بینی کرد که رفتار یا همان عملکرد قیر در آسفالت در طولانی مدت چه خواهد بود.
به محصول به دست آمده طی روش بررسی و پیش بینی عملکرد قیر، با مشابه سازی شرایط آزمایشگاهی به شرایط واقعی محیطی مورد تجربه قیر، قیرPG یا همان قیر عملکردی می گویند.

قیر درجه عملکردی (PG)، قیری است که براساس عملکرد در دماهای مختلف درجه بندی می شود.LTPP الگوریتم مشخصی را برای محاسبه دمای آسفالت براساس دمای هوای مربوطه ارائه کرده است. با این الگوریتم، بیشترین و کمترین دمای آسفالت محاسبه می شود و بهترین قیری که در این دما کارکرد دارد، انتخاب می شود.

درجه بندی نفوذ و درجه بندی چسبندگی تا حدی قابلیت محدودی در دسته بندی پوشش آسفالت برای استفاده در آسفالت Hot Mix Asphalt ‪(HMA)‬ دارد. لذا، بعنوان بخشی از تحقیق آسفالت کردن عالی، آزمایشها و مشخصات جدید پوششی برای دسته بندی دقیق تر و کامل تر پوشش های آسفالت برای استفاده در آسفالت های HMA مشخص شد. این آزمایش ها و مشخصات به طور خاص برای نشان دادن پارامترهای عملکرد آسفالت HMA هم چون ترک حاصل از گرما، ترک حاصل از فشار و شیار شدن طراحی شدند.
درجه بندی عملکرد آسفالت عالی براساس این ایده است که خواص پوشش آسفالت HMA باید با شرایطی که بکار می رود، مرتبط باشد. در پوشش های آسفالتی، این ایده شامل شرایط آب و هوایی مورد نظر و بررسی فرسایش می باشد. لذا، سیستم PG از مجموعه ای آزمایش ها (مطابق عملکرد سیستم های قدیمی تر نفوذ و چسبندگی) استفاده می کند و مشخص می کند که پوشش خاص آسفالتی باید این آزمایش ها را در دماهای خاص امتحان کند که وابسته به شرایط خاص آب و هوایی مربوطه هستند. این مفهوم، جدید نیست (ولی روابط میان خواص پوشش آسفالت و شرایط استفاده با سیستم آسفالت برتر PG مناسب تر و کامل تر می باشد. اطلاعات نحوه انتخاب پوشش آسفالت PG برای شرایط خاص، در روش طراحی ترکیبی آسفالت برتر گنجانده شده است. جدول زیر نشانگر این است که چگونه سیستم PG نفوذ برتر، نفوذ خاص و محدودیت های کلی سیستم درجه بندی AC و AR را نشان می دهد.

قیرهای طبقه بندی عملكردی (PG)
در این شیوه قیر بر مبنای مشخصات عملکردی در شرایط محیطی مختلف دسته بندی می گردد . مشخصات به گونه ای تعریف شده است تا پتانسیل تغییر دائمی قیر و شکست در اثر خستگی و ترک خوردن در درجه حرارت پایین را محدود نماید.
به عنوان مثال یک قیر به گونه ای طراحی شده است تا در شرایط محیطی با متوسط هفت روز دمای ماکزیمم ۵۲ و دمای مینیموم ۴۰- بتواند استفاده گردد .    
انواع قیر امولسیونی از نظر بار الكتریكی :
    كاهش حساسیت حرارتی
    افزایش خاصیت الاستیسیته
    افرایش دامنه سرویس دهی از نظر دما
    افزایش مقاومت تنشی
    افزایش عمر كاربری
كاهش میزان خرابی جاده ای

طبقه بندی عملکردی برای انتخاب قیر، توسط SHRP تدوین شده است. در این طبقه بندی که مبتنی بر شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن است با ویژگی های مقاومت در برابر تغییر شکل ها، مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر سرما، مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از خستگی، پیش بینی چگونگی سخت شدن قیر در کارخانه آسفالت و به هنگام تهیه مخلوط آسفالتی، چگونگی سخت شدن قیر در اثر مرور زمان و با آزمایش های تعیین شده در مشخصات، مورد ارزیابی قرار گرفته و قیر مناسب با توجه به درجه حرارت محل اجرای پروژه، میزان آمد و شد، سرعت بارگذاری و موقعیت جغرافیایی انتخاب می شود.

هر نوع قیر با دو عدد مثبت و منفی مشخص می شود که عدد مثبت، مربوط به میانگین هفت روز متوالی بیشترین دمای روسازی و عدد منفی، حداقل دمای روسازی بر حسب درجه سانتیگراد می باشد.

عبارت PG مخفف کلمه performance grade به معناي درجه کاردهي مي باشد. جهت بررسي عملکرد قيرها در شرايط آب و هوايي مختلف از اين طبقه بندي استفاده مي شود. پليمرها به ما کمک مي کنند که عملکرد قيرها را متناسب با شرايط آب و هوايي محل استفاده تغيير دهيم

انواع درجه بندی مختلف قیر در راهسازی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎