آزمون لکه برای قیر | آزمایش لکه قیر

آزمون لکه برای قیر | آزمایش لکه قیر

آزمون لکه برای قیر | آزمایش لکه قیر

دو گرم از نمونه قیر مورد آزمایش را توزین نموده، ده سی‌سی حلال مناسب بدان اضافه می کنیم به منظور حل کردن نمونه قیر در حلال ۸ مرتبه سیکل زیر تکرار می شود:

یک دقیقه ظرف حاوی نمونه قیر و حلال را در حمام آب جوش قرار داده و ۵ ثانیه بیرون از حمام به شدت به هم می زنیم.

پس از پنج ثانیه می بایست تمام نمونه قیر بطور کامل در حلال حل شود در غیر این صورت آزمایش را از اول تکرار می کنیم. بعد از اینکه نمونه در حلال حل شد به مدت ۳۰ دقیقه آن را در دمای محیط قرار داده و پس از آن مدت سی دقیقه دیگر در حمام سی درجه سانتیگراد قرار می دهیم. چند قطره از نمونه را روی یک کاغذ صافی می چکانیم و صبر می کنیم تا خشک شود. سپس پشت به نور به لکه نگاه می کنیم اگر لکه خشک شده توزیع یکنواخت داشت می گوییم آزمون لکه منفی است و در صورتیکه لکه بصورت تیره روشن و غیر یکنواخت بود آزمون لکه مثبت است و آزمایش مردود است.

مشخصات فنی ست | لکه قیر

 1. فلاسک دما بان برنجی  مطابق استاندارد املی ایران
 2. فلاسک شیشه ای مخصوص مطابق استاندارد ایران و آشتو
 3. درپوش مخصوص ولوله شیشه ای
 4. پیپت مخصوص به سایز استاندارد ایران
 5. پیپت مخصوص استاندارد آشتو
 6. فلاسک با درپوش مناسب
 7. دماسنج مخصوص استاندارد ASTMآلمانی
 8. حلال های مخصوص دو بطری ۲/۵ لیتری
 9. کاغذ فیلتر مناسب با قطر مناسب
 10. صفحه شیشه ای مخصوص
 11. حمام شیشه ای

تجهیزات اختیاری

 • حمام آب بن ماری با دقت مناسب
 • ترازو با دقت مناسب جهت انجام محاسبات وزنی

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎