انواع برج جذب

برج جذب

انواع برج جذب

ساخت انواع برج جذب

طراحی  و ساخت خطوط برج جذب مناسب برای تولید اسید کلرید ریک و آمونیاک و جذب دی اکسید کربن و مواد مشابه

در تمامی غلظت های مورد استفاده صنعتی وآزمایشگاهی

 

فرآیند جذب یکی از روش های جداسازی اجزاء یک مخلوط گازی است که در مجاورت با حلال (فاز مایع) قرار می‌گیرد.

اساس این فرآیند، تفاوت حلالیت اجزای موجود در فاز گاز می‌باشد. در اثر تماس فاز گاز با مایع یک یا چند جزء از فاز گاز به فاز مایع رفته و از آن جدا می‌شود. جزء حل شده  در یک برج تقطیر یا با استفاده از کاهش فشار در یک برج دیگر در حلال جداسازی میشود. به این ترتیب می‌توان حلال را دوباره مورد استفاده قرار داد که منجر به اقتصادی تر شدن فرآیند و توجیه پذیر تر شدن آن می‌شود. با توجه به انتقال اجزا از فاز گاز و مایع که نیازمند فشار بالا در حین عملیات است، این فرآیند در فشار بالا انجام می‌گیرد.

کاربردهای برج جذب:

جذب آمونیاک از مخلوط گازی هوا و آمونیاک با استفاده از آب مایع مثالی از این فرآیند است که در آن آمونیاک به عنوان یک جزء گازی جذب فاز مایع می‌گردد. ازین فرآیند در شیرین سازی گاز استفاده میشود که در این برج CO2 و H2S جذب آمین می‌شوند. در یک برج جذب بر خلاف برج تقطیر لزوما از کندانسور و ریبویلر استفاده نمی‌شود. برج جذب میتواند هم از نوع پرکن و هم از نوع سینی دار باشد

دستگاه های بکار رفته در عملیات گاز- مایع به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

۱- دستگاه هایی که در آن ها گاز پراکنده می شود:

مخازنی که در آن ها حباب گاز ایجاد می شود، مخزن مجهز به همزن و انواع برج های سینی دار را می توان در این دسته قرار داد. در این دستگاه ها فاز گاز به صورت حباب یا کف در فاز مایع پراکنده می شوند.

۲- دستگاه هایی که در آن ها فاز مایع پراکنده می شود:

این گروه شامل دستگاه هایی می شود که در آن ها مایع به صورت یک فیلم نازک و یا به صورت قطره ای درآمده و در فاز گاز پراکنده می شود. در این میان برج های دیواره مرطوب، برج های پاششی و ستون های پر شده را می توان نام برد.

معمولاً برج های جداسازی، بر اساس عملیات انتقال جرمی که بین فازها انجام می شود، به صورت زیر تقسیم بندی می شوند.

الف – برج های تقطیر

ب – برج های استخراج

ج – برج های جذب و دفع