خط بلندینگ و میکسینگ هیدروکربن ها

بلندینگ و میکسینگ هیدروکربن ها

خط بلندینگ و میکسینگ هیدروکربن ها

اجرای کامل خط تولید بلندینگ و میکسینگ هیدرو کربن های سبک و سنگین

طراحی ،ساخت ، راه اندازی و بهره برداری کامل از ابتدا تا انتها شامل

خط بلندینگ و میکس هیدروکربن ها،تولید گازوئیل و بنزین صادراتی

وپرکردن بشکه در هر ظرفیت و با متد روز به صورت میکس بسیار دقیق

طبق فرمول های مختلف  وگرفتن استاندارد های لازم به صورت کاملا تضمینی