قیر قطرانی

قیر قطرانی

قیر قطرانی

انواع قیر از لحاظ شیمیائی طبقه بندیهای مختلفی برای قیر صورت گرفته كه دو مورد از مرسوم ترین آنها طبقه بندی بر اساس طبیعی یا نفتی بودن قیر و مورد مرسوم تر بر اساس نوع منبع تامین كننده قیر یعنی نفت یا ذغال سنگ یا چوب می باشد .

( Tar ) قیرقطران این نوع قیر به دلیل تشابه ظاهری و كاربرد مشابه با قیر نفتی گاهی با یك اسم شناخته می شوند . چون منبع تهیه این نوع قیر با قیر نفتی متفاوت است ، تركیب  شیمیائی و خواص فیزیكی متفاوتی دارد كه در نتیجه یك لغت عمومی برای مایعاتی است كه Tar . رفتاری متفاوت در هنگام استفاده و عملكرد در سرویس دارد از سوزاندن مواد آلی طبیعی مثل چوب یا ذغال سنگ و تقطیر تخریبی آنها در غیاب هوا می باشد . دو نوع قیر قطرانی با توجه به نوع فرآیند از سوزاندن یا كربونیزاسیون ذغال سنگ میتوان تهیه كرد  :

۱- یك فرآیند كه حاصل آن قیری با در صدبالائی از آروماتیك ها ست قیری كه در دمای ٦٠٠درجه سانتی گراد بدست می آید و دارای در صد پائین تری آروماتیك است كه پس از سرد كردن بخارات و جداسازی برشهای روغنی مواد باقیمانده قیر ذغال سنگ است  .
BS  با برشهای روغنی بدست می آید و در استاندارد Pich از اختلاط (Refined tar ) قیر قطرانی پالایشگاهی تولید می شده كه پس از tar و pich دارای ٨ گرید مختلف میباشد . در عصر انقلاب صنعتی اروپا مقدار زیادی پیدایش منابع نفت و گاز ، ذغال سنگ تقریبا" كنار گذاشته شده و مصرف آن بسیار كاهش یافته است .
۲- امروزه ٩٠ % از این محصولات در چهار گروه كاربردی راهسازی ، خاكه ذغال قالبی، الكترودهای ذغالی و لعاب و روكش لوله ها استفاده میگردد ولی استفاده از قیر های حاصل از ذغال سنگ پالایشگاهی در جاده ها فقط محدود به مخلوط برای پوششهای سطحی می باشد و این بدان دلیل است كه این قیر ها در دمای پائین محلول تر و عملكرد بهتری دارند و در نتیجه چسبندگی بهتری ایجاد می كنند ولی ضعف اصلی این قیر ها حساسیت حرارتی بیشتر آن نسبت به قیر نفتی می باشد .

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎