فروش قیر ۶۰/۷۰ | قیر| نیل پالا

فروش  قیر 60/70 | قیر| نیل پالا

فروش قیر ۶۰/۷۰ | قیر| نیل پالا

قیر ۶۰/۷۰ قیری است که از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین ۶۰ تا ۷۰ باشد

کاربرد: عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق معتدل می باشد.
ذکر مشخصات قیر ۷۰/۶۰
Bitumen 60/70
Test method Specification
D-70 1.‎01-1.‎06 Specific gravity @25/25 C
D-5 60/70 Penetration @25 C
D-36 49/56 Softening point C
D-113 100 min Ductility @25 C
D-6 0.‎2 max Loss on heating ‪(wt)‬%
D-6 & D-5 20 max Drop in penetration after heating %
D-92 250min Flash point C
D-4 99.‎5 min Solubility in CS2 ‪(wt)‬%
A.A.S.H.O.T.‎102 negative Spot test

قیر ۸۵/۱۰۰
قیری است که از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین۸۵ تا ۱۰۰ باشد
کاربرد: عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق سردسیر می باشد.
ذکر مشخصات قیر ۱۰۰/۸۵
Bitumen 85/100
Test method Specification
D-70 1.‎01-1.‎05 Specific gravity @25/25 C
D-5 85/100 Penetration @25 C
D-36 45/52 Softening point C
D-113 100 min Ductility @25 C
D-6 0.‎5 max Loss on heating ‪(wt)‬%
D-6 & D-5 20 max Drop in penetration after heating %
D-92 232 max Flash point C
D-4 99.‎5 min Solubility in CS2 ‪(wt)‬%
D-4 0.‎2 max Organic matter insoluble in CS2 ‪(wt)‬%
A.A.S.H.O.T.‎102 negative Spot test
D-92 232min Flash Point C
۲۳۲min

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎