انالیز قیر ۶۰ - ۷۰ | قیر| نیل پالا

انالیز قیر 60 - 70 | قیر| نیل پالا

انالیز قیر ۶۰ - ۷۰ | قیر| نیل پالا

قير ۷۰/۶۰

تعريف : قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذير ي ( نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير )آن بين ۶۰ تا ۷۰باشد.

مشخصات:

Bitumen 60/70

Test method Specification  
D-70

۱.۰۱-۱.۰۶

Specific gravity @25/25 C

D-5

۶۰/۷۰

Penetration @25 C

D-36

۴۹/۵۶

Softening point C

D-113

۱۰۰ min

Ductility @25 C

D-6

۰.۲ max

Loss on heating ‪(wt)‬%

D-6 & D-5

۲۰ max

Drop in penetration after heating %

D-92 ۲۵۰min

Flash point C

D-4

۹۹.۵ min

Solubility in CS2 ‪(wt)‬%

*A.A.S.H.O.T.‎102

negative

Spot test

كاربرد:

استفاده در راهسازي براي مناطق معتدل عمده ترين كاربرد متداول اين نوع محصول است.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎