پالایش نفت خام در برج تقطیر

پالایش نفت خام در برج تقطیر

پالایش نفت خام در برج تقطیر

به فرآیند هایی که روی نفت خام در پالایشگاه ها انجام می دهیم تا به محصولاتی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید و … برسیم، پالایش نفت خام می گویند.

مراحل پالایش نفت خام :

  • جدا کردن
  • تبدیل کردن
  • تصفیه کردن

اولین مرحله پالایش نفت خام یعنی جدا کردن در اصلی تربن بخش هر پالایشگاه به نام برج تقطیر انجام می شود. در برج تقطیر، نفت خام را تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد حرارت می دهند تا اجزای آن به جوش آمده و بخار شوند و در برش های نفتی از هم جدا شوند.

برش های نفت خام چیست؟

به مخلوطی از چند هیدروکربن با نقطه جوش بسیار نزدیک که در برج تقطیر پالایشگاه ها در اثر تقطیر جزء به جزء جدا می شوند، برش های نفت خام می گویند.

انواع برش های نفتی:

برش های نفت خام را به ۳ دسته کلی تقسیم می کنند:

  1. برش نفتی گازی
  2. برش نفتی مایع
  3. برش نفتی جامد

برش نفتی گازی چیست؟

در این برش نفتی هیدروکربن های سبک ۱ تا ۴ کربنه که نقطه جوش پایینی دارند جدا می شوند.

گازهای متان، اتان، پروپان و بوتان در برش نفتی گازی به دست می آیند.

برش نفتی مایع چیست؟

در این برش نفتی هیدروکربن هایی با مولکول های ۵ تا ۲۰ کربنه جدا می شوند. دراین هیدروکربن ها نیروی ربایش بین مولکولی و نقطه جوش از برش گازی بیشتر است.

انواع برش نفتی مایع:

برش سبک شامل بنزین و نفت سفید

در این برش هیدروکربن های ۵ تا ۱۶ کربنه جدا می شوند.

برش میانی شامل گازوئیل

در این برش هیدروکربن های ۱۵ تا ۱۸ کربنه جدا می شوند.

برش سنگین شامل روان کننده ها مثل روغن

در این برش هیدروکربن های ۱۶ تا ۲۰ کربنه جدا می شوند.

برش نفتی جامد چیست؟

در این برش نفتی هیدروکربن هایی با مولکول های بزرگ که ۲۰ کربنه و بیشتر هستند، جدا می شوند.

پارافین، موم ها و قیر از جمله موادی هستند که از این برش نفتی به دست می آیند.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎