برج جذب

برج جذب

برج جذب

فرآیند جذب یکی از روش های جداسازی اجزاء یک مخلوط گازی است که در مجاورت با حلال (فاز مایع) قرار می‌گیرد.

اساس این فرآیند، تفاوت حلالیت اجزای موجود در فاز گاز می‌باشد. در اثر تماس فاز گاز با مایع یک یا چند جزء از فاز گاز به فاز مایع رفته و از آن جدا می‌شود. جزء حل شده  در یک برج تقطیر یا با استفاده از کاهش فشار در یک برج دیگر در حلال جداسازی میشودبه این ترتیب می‌توان حلال را دوباره مورد استفاده قرار داد که منجر به اقتصادی تر شدن فرآیند و توجیه پذیر تر شدن آن می‌شود. با توجه به انتقال اجزا از فاز گاز و مایع که نیازمند فشار بالا در حین عملیات است، این فرآیند در فشار بالا انجام می‌گیرد.

کاربردهای برج جذب:

جذب آمونیاک از مخلوط گازی هوا و آمونیاک با استفاده از آب مایع مثالی از این فرآیند است که در آن آمونیاک به عنوان یک جزء گازی جذب فاز مایع می‌گردد. ازین فرآیند در شیرین سازی گاز استفاده میشود که در این برج CO2 و H2S جذب آمین می‌شوند. در یک برج جذب بر خلاف برج تقطیر لزوما از کندانسور و ریبویلر استفاده نمی‌شود. برج جذب میتواند هم از نوع پرکن و هم از نوع سینی دار باشد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎