مراحل تولید قیر

کارخانه تولید قیر

ساخت خط تولید انواع قیر

قیر برای ایرانیان از دیر باز یک واژه نام آشنا بوده است.در کشور ما از آن دو تعریف عامیانه و حرفه‌ای ارائه شده است.