هزینه خط تولید قیر

کارخانه تولید قیر

ساخت خط تولید انواع قیر

قیر برای ایرانیان از دیر باز یک واژه نام آشنا بوده است.در کشور ما از آن دو تعریف عامیانه و حرفه‌ای ارائه شده است.