قیمت قیر

قیمت قیر

قیمت قیر

سیاست فروش در شرکت نیل پالا به صورت مشتری محور تدوین شده‌ است. ما برای هر مشتری متناسب با نوع، مکان و تناژ سفارش، شرایط فروش ویژه‌ای را جهت تحویل انواع قیر با قیمت منصفانه در نظر می‌گیریم تا از این طریق، بتوانیم ضمن ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین قیر امولسیون، بالاترین سطح همکاری را با مشتریان خود داشته‌باشیم. ما مشتریان خود را همچون شرکایی می‌دانیم که با آنها رابطه‌ای مبتنی بر همکاری و سود متقابل داریم.

فروش قیر

در پایین صفحه، نمودارهای بسیار مفید در خصوص نوسانات قیمت نفت خام، دلار آمریکا و قیمت انواع قیر (قیمت قیر وکیوم باتم، قیمت قیر ۶۰۷۰، قیمت قیرامولسیون (زودشکن و دیرشکن و آنی‌شکن) و قیمت قیر محلول (MC250)) که به شما قدرت پیش بینی و تحلیل می‌دهد، آمده‌است.

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۲۸
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۸

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۸۹۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۸۹۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۹۷۵۵ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
حواله یورو سامانه سنا  ۱۴۸۱۳۵ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۶۵۸ ریال ۹۷/۱۲/۲۸
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۶/۸۷ دلار ۹۷/۱۲/۲۸

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۷
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۷
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۲۷
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۷
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۷
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۷
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۷

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۸۹۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۸۹۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۹۷۷۱ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
حواله یورو سامانه سنا  ۱۴۸۳۱۴ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۶۰۵ ریال ۹۷/۱۲/۲۷
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۶/۹۱ دلار ۹۷/۱۲/۲۷

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۵
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۵
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۲۵
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۵
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۵
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۵
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۵

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۰۹۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۰۹۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۳۱۷۷۷ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
حواله یورو سامانه سنا  ۱۴۹۴۶۴ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۷۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۵
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۷/۲۹ دلار ۹۷/۱۲/۲۵

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۲
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۲
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۲۲
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۲
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۲
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۲
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۲۲

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۹۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۱۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۹۹۴۶ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۵۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
حواله یورو سامانه سنا  ۱۴۸۷۷۷ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۲۸۵ ریال ۹۷/۱۲/۲۱
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۶/۰۱ دلار ۹۷/۱۲/۲۱

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۱۴
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۵۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۵۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۹۶۸۴ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
حواله یورو سامانه سنا  ۱۵۰۶۴۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۹۱ ریال ۹۷/۱۲/۱۴
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۴/۸۶ دلار ۹۷/۱۲/۱۴

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۲
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۲
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۱۲
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۲
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۲
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۲
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۲

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۳۴۹۷۴ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۴۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۴۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
حواله یورو سامانه سنا  ۱۵۴۷۹۱ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۷۶۵ ریال ۹۷/۱۲/۱۲
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۵/۲۸ دلار ۹۷/۱۲/۱۲

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۷
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۷
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۰۷
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۷
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۷
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۷
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۷

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۳۵۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۳۵۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۳۵۹۴۱ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۶۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۶۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
حواله یورو سامانه سنا  ۱۵۶۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۷۲۴ ریال ۹۷/۱۲/۰۷
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۵/۳۶ دلار ۹۷/۱۲/۰۷

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۵
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۵
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۰۵
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۵
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۵
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۵
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۵

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۶۵۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۶۵۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۸۸۰۱ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۶۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۶۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
حواله یورو سامانه سنا  ۱۴۸۹۲۴ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۶۲۲ ریال ۹۷/۱۲/۰۵
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۶/۵۰ دلار ۹۷/۱۲/۰۵

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۴
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۴
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۰۴
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۴
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۶/۱۵۲/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۴
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۴
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۴۱/۸۴۳/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۵۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۵۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۳۲۲۹۵ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
حواله یورو سامانه سنا  ۱۵۱۲۵۴ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۶۲۲ ریال ۹۷/۱۲/۰۴
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۶/۵۰ دلار ۹۷/۱۲/۰۴

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۱
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۱
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۲/۰۱
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۱
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۳۰
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۳۰
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۳۰

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۹۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۷۹۸۵ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۷۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۷۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
حواله یورو سامانه سنا  ۱۴۶۵۶۰ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۴۴۴ ریال ۹۷/۱۱/۳۰
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۶/۰۳ دلار ۹۷/۱۱/۳۰

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۸
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۸
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۲۸
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۸
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۸
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۸
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۸

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۹۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۳۱۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۳۵۷۰ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۷۲۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۵۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
حواله یورو سامانه سنا  ۱۳۹۸۹۹ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۲۰ ریال ۹۷/۱۱/۲۹
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۱/۳۱ دلار ۹۷/۱۱/۲۹

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۲۳
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۸۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۸۲۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۸۱۹۲ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۸۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۶۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
حواله یورو سامانه سنا  ۱۳۷۳۴۹ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۵۱ ریال ۹۷/۱۱/۱۸
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۱/۳۷ دلار ۹۷/۱۱/۲۲

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۶
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۶
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۱۶
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۶
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۶
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۶
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۶

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۶۱۲۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
حواله یورو سامانه سنا  ۱۳۵۵۹۷ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۰۱۶ ریال ۹۷/۱۱/۱۶
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۲/۳۲ دلار ۹۷/۱۱/۱۶

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۵
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۵
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۱۵
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۵
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۵
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۵
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۵

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۶۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۶۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۴۸۸۹ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
حواله یورو سامانه سنا  ۱۳۴۷۷۱ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۰۷۱ ریال ۹۷/۱۱/۱۵
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۰/۹۳ دلار ۹۷/۱۱/۱۵

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۴
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۴
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۱۴
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۴
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۴
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۴
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۹۷۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۹۷۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۲۰۲۱۴ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۲۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۲۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
حواله یورو سامانه سنا  ۱۴۰۴۷۷ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۱۱۳ ریال ۹۷/۱۱/۱۴
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۱/۱۹ دلار ۹۷/۱۱/۱۴

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۰
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۰
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۱۰
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۰
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۰
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۴/۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۳۰
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۰

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۹۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۹۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۹۶۱۷ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۱۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۱۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
حواله یورو سامانه سنا  ۱۳۷۷۸۹ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۰۵۱ ریال ۹۷/۱۱/۱۰
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۵۹/۷۱ دلار ۹۷/۱۱/۱۰

 

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۱
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۱
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۱۱
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۱
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۱
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۴/۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۳۰
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۱

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۷۹۴۵ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۷۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
حواله یورو سامانه سنا  ۱۳۶۷۳۲ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۹۸۱ ریال ۹۷/۱۱/۱۱
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۰/۹۰ دلار ۹۷/۱۱/۱۱

 

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۳
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۳
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۳/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۱/۰۳
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۳
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۳/۸۳۵/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۳
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۴/۴۵۰/۰۰۰  ۹۷/۱۰/۳۰
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۱۳۶/۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۳

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۲۲۵۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۶۳۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۶۷۹۳ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۴۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۴۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
حواله یورو سامانه سنا  ۱۳۴۷۳۷ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۷۸۸ ریال ۹۷/۱۱/۰۶
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۶۰/۲۲ دلار ۹۷/۱۱/۰۶

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال 1397

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله ۷۰-۶۰ در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله 70-60 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با ۶۰ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با 60 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با ۵۷ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با 57 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۳۹/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۰/۲۵
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۰/۴۴۴/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۴/۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۴/۳۴۶/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۱۵۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۲۵۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۱۳۶۲ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۹۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله یورو سامانه سنا  ۱۲۹۹۳۵ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۲۱۷ ریال ۹۷/۱۰/۲۵

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۶۰/۰۰ دلار ۹۷/۱۰/۲۵

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۳۹/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۰/۱۷
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۰/۴۴۴/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۴/۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۴/۳۴۶/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۹۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۷۵۱۴ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۶۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله یورو سامانه سنا  ۱۲۵۶۲۸ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۰۴۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۶/۴۳ دلار ۹۷/۱۰/۱۸

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال 1397

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله ۷۰-۶۰ در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله 70-60 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با ۶۰ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با 60 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با ۵۷ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با 57 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۳۰
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۰/۴۴۴/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۰۱
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۳۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۴۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۰۶۲۳ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله یورو سامانه سنا  ۱۲۹۸۳۶ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۱۰۷ ریال ۹۷/۱۰/۰۸

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۰/۴۵ دلار
 
۹۷/۱۰/۰۸

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 
 بورس کالا  ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۲۴
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۴/۴۷۶/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
 قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۹۸۹۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۰۹۶۱ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۷۷۱۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۱۴۸۷۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۰۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله یورو سامانه سنا ۱۲۸۰۹۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۶۵ ریال ۹۷/۰۹/۲۵

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۶/۹۰ دلار ۹۷/۰۹/۲۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۹۸۹۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۰۹۶۱ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۷۷۱۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۱۴۸۷۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۰۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله یورو سامانه سنا ۱۲۸۰۹۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۶۵ ریال ۹۷/۰۹/۲۱

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۶/۹۰ دلار ۹۷/۰۹/۲۱

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۸۵۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۰۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۹۳۹۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۲۵۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۵۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله یورو سامانه سنا ۱۲۸۷۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۷۵۴ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۵۵/۹۱ دلار
 
۹۷/۰۹/۲۰

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال 1397

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله ۷۰-۶۰ در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله 70-60 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با ۶۰ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با 60 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با ۵۷ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با 57 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
بورس کالا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۵
قیر امولسیون فله
CSS-1 
۵۷% 
 بورس کالا  ۳۷/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 
۶۵%
 بورس کالا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
 قیر امولسیون فله
CQS-1H 
۶۵%
 بورس کالا  ۳۵/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۴/۴۷۶/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
 قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۷۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۴
قیر محلول فله
MC-250 
 بورس کالا  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۳۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۸۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله دلار آمریکا سامانه سَنا  ۱۱۳۴۲۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۹۹۰۰ریال ۹۷/۰۹/۱۷
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۴۰۰۰ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله یورو سامانه سَنا ۱۲۸۳۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۸۳۱ ریال ۹۷/۰۹/۱۷

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۷/۷۶ دلار ۹۷/۰۹/۱۷

 

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال 1397
نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله ۷۰-۶۰ در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله 70-60 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با ۶۰ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با 60 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با ۵۷ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با 57 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

افزودن دیدگاه جدید