قیمت قیر

قیمت قیر

قیمت قیر

سیاست فروش در شرکت نیل پالا به صورت مشتری محور تدوین شده‌ است. ما برای هر مشتری متناسب با نوع، مکان و تناژ سفارش، شرایط فروش ویژه‌ای را جهت تحویل انواع قیر با قیمت منصفانه در نظر می‌گیریم تا از این طریق، بتوانیم ضمن ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین قیر امولسیون، بالاترین سطح همکاری را با مشتریان خود داشته‌باشیم. ما مشتریان خود را همچون شرکایی می‌دانیم که با آنها رابطه‌ای مبتنی بر همکاری و سود متقابل داریم.

در پایین صفحه، نمودارهای بسیار مفید در خصوص نوسانات قیمت نفت خام، دلار آمریکا و قیمت انواع قیر (قیمت قیر وکیوم باتم، قیمت قیر ۶۰۷۰، قیمت قیرامولسیون (زودشکن و دیرشکن و آنی‌شکن) و قیمت قیر محلول (MC250)) که به شما قدرت پیش بینی و تحلیل می‌دهد، آمده‌است.

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۳۹/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۰/۲۵
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۰/۴۴۴/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۴/۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۴/۳۴۶/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۵

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۱۵۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۲۵۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۱۳۶۲ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۹۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله یورو سامانه سنا  ۱۲۹۹۳۵ ریال ۹۷/۱۰/۲۵
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۲۱۷ ریال ۹۷/۱۰/۲۵

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۶۰/۰۰ دلار ۹۷/۱۰/۲۵

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۳۹/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۱۰/۱۷
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۰/۴۴۴/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۴/۴۵۰/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۴/۳۴۶/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۷

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۸۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۹۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۷۵۱۴ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۶۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۷۵۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله یورو سامانه سنا  ۱۲۵۶۲۸ ریال ۹۷/۱۰/۱۸
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۰۴۰ ریال ۹۷/۱۰/۱۸

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۶/۴۳ دلار ۹۷/۱۰/۱۸

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال 1397

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله ۷۰-۶۰ در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله 70-60 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با ۶۰ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با 60 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با ۵۷ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با 57 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 بورس کالا  ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۳۰
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۰/۴۴۴/۰۰۰ ۹۷/۱۰/۰۱
قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۳۰

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۳۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۴۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۱۰۶۲۳ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۰۰۰۰ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله یورو سامانه سنا  ۱۲۹۸۳۶ ریال ۹۷/۱۰/۰۸
حواله یورو بانک مرکزی ۴۸۱۰۷ ریال ۹۷/۱۰/۰۸

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۰/۴۵ دلار
 
۹۷/۱۰/۰۸

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
 بورس کالا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
قیر امولسیون فله
CSS-1 

۵۷%
 
 بورس کالا  ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 

۶۵%
 بورس کالا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۲۴
قیر امولسیون فله
CQS-1H 

۶۵%
 بورس کالا  ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
 قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۴/۴۷۶/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
 قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴
قیر محلول فله
MC-250
 بورس کالا  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۲۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۹۸۹۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۰۹۶۱ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۷۷۱۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۱۴۸۷۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۰۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله یورو سامانه سنا ۱۲۸۰۹۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۵
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۶۵ ریال ۹۷/۰۹/۲۵

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۶/۹۰ دلار ۹۷/۰۹/۲۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۹۸۹۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۰۹۶۱ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۷۷۱۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۱۴۸۷۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۰۸۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله یورو سامانه سنا ۱۲۸۰۹۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۱
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۵۶۵ ریال ۹۷/۰۹/۲۱

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۶/۹۰ دلار ۹۷/۰۹/۲۱

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۰۸۵۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۰۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله دلار آمریکا سامانه سنا  ۱۰۹۳۹۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۲۵۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۳۵۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله یورو سامانه سنا ۱۲۸۷۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۷۵۴ ریال ۹۷/۰۹/۲۰
یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام سازمان اوپک ۵۵/۹۱ دلار
 
۹۷/۰۹/۲۰

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال 1397

نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله ۷۰-۶۰ در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله 70-60 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با ۶۰ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با 60 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با ۵۷ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با 57 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

قیمت امروز انواع قیر داخلی (غیرصادراتی)

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
قیر امولسیون فله
CRS-1 
۶۰%
بورس کالا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۵
قیر امولسیون فله
CSS-1 
۵۷% 
 بورس کالا  ۳۷/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
 قیر امولسیون فله
CSS-1H 
۶۵%
 بورس کالا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
 قیر امولسیون فله
CQS-1H 
۶۵%
 بورس کالا  ۳۵/۵۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
قیر فله وکیوم باتم (VB)  بورس کالا  ۲۴/۴۷۶/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۵
 قیر فله ۷۰-۶۰  بورس کالا ۲۹/۷۰۰/۰۰۰  ۹۷/۰۹/۱۴
قیر محلول فله
MC-250 
 بورس کالا  ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۹/۱۴

قیمت امروز دلار آمریکا و یورو و نفت خام

کالا عرضه شده در قیمت (هر تن به ریال) تاریخ
حواله دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۳۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
اسکناس دلار آمریکا صرافی‌های خصوصی ۱۱۸۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله دلار آمریکا سامانه سَنا  ۱۱۳۴۲۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله دلار آمریکا بانک مرکزی ۴۲۰۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله یورو صرافی‌های خصوصی ۱۲۹۹۰۰ریال ۹۷/۰۹/۱۷
اسکناس یورو صرافی‌های خصوصی ۱۳۴۰۰۰ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله یورو سامانه سَنا ۱۲۸۳۰۰ ریال ۹۷/۰۹/۱۷
حواله یورو بانک مرکزی ۴۷۸۳۱ ریال ۹۷/۰۹/۱۷

یک بشکه ۱۶۰ لیتری نفت خام

سازمان اوپک ۵۷/۷۶ دلار ۹۷/۰۹/۱۷

 

نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه میانگین قیمت یک بشکه نفت خام (Crude Oil)اوپک در سال 1397
نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه میانگین قیمت اسکناس دلار آمریکا در بازار (USD) در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله وکیوم باتم (VB) در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله ۷۰-۶۰ در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
 
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله 70-60 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با ۶۰ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CRS-1 با 60 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با ۵۷ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1 با 57 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CSS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با ۶۵ درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله امولسیون CQS-1H با 65 درصد قیرپایه در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال ۱۳۹۷
نمودار ماهیانه قیمت یک تن قیر فله محلول MC-250 در بورس کالا- عرضه داخلی در سال 1397

افزودن دیدگاه جدید